Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Rapport Gibson-Inquiry:

 

in de nabije toekomst minstens evenveel

aan biomedisch onderzoek besteden

als nu

aan biopsychosociaal onderzoek uitgegeven wordt.

 

 

 

 


 

In Engeland heeft het afgelopen jaar onder leiding van de parlementariŽr Ian Gibson een onderzoek plaatsgevonden naar de gang van zaken rond ME/CVS.

 

Voor dit onderzoek hebben vijf mondelinge hoorzittingen plaatsgevonden.

Voor een eerdere rubriek over dit onderwerp: klik hier.

 

Zojuist is het eindrapport van de Gibson-kommissie verschenen.

Voor het volledige rapport klik hier, voor het persbericht klik hier.

 

 

 

Enkele belangrijke konklusies van het onderzoek zijn:

 • Te lang is de stem van de patiŽnt genegeerd in het debat over ME/CVS.
 • De onderzoekskommissie was erg geÔnteresseerd in
 • niet-Engels wetenschappelijk onderzoek naar lichamelijke afwijkingen.

 • Ook vraagt men zich af waarom dit "bewijs" in Engeland genegeerd wordt!
 • Het argument dat dit onderzoek (>4.000 studies) niet peer-reviewed is, is onjuist.

 • De kommissie is bezorgd over de nauwe verwevenheid en
 • mogelijke belangenvermenging van mensen

  die optreden als adviseur van (partikuliere) verzekeraars

  (m.n. UNUMProvident) ťn als belanghebbend ambtenaar.

 • De kommissie vraagt zich af waarom
 • er geen epidemiologische gegevens worden verzameld,

  zeker omdat hierover nog zo weinig bekend is.

 • PatiŽnten noemen zichzelf ME-patiŽnten en

  beschouwen CVS als een naam/"aandoening"

  die door psychologen en psychiaters is bedacht.

 • PatiŽntenverenigingen zijn boos en gefrusteerd over het feit dat
 • de "biopsychosociale school" de ziekte volledig gemarginaliseerd heeft.

 • Het is, volgens de kommissie, nog onduidelijk of CVS/ME ťťn ziekte is,
 • met "lichte" tot "zware" gevallen, of twee verschillende ziekten zijn.

 • De Oxford-kriteria (kriteria met een psychologische insteek,
 • opgesteld door de biopsychosociale school onder leiding van prof. Wessely)

  zijn erg vaag en leggen grote nadruk op vermoeidheid,

  in plaats van op de talloze andere symptomen van ME/CVS.

  Daardoor is kennis die in Engeland in onderzoek vergaard is, wellicht vertroebeld.

 • Twee kommissieleden waren zeer duidelijk over de NICE richtlijnen
 • die onlangs gepresenteerd zijn als het "behandelingsprotokol voor ME/CVS"

  *  Des Tuner (kommissielid): "niet geschikt voor mens noch beest" en

  *  Ian Gibson (voorzitter): "waardeloos".

 

De belangrijkste aanbevelingen die uit dit onderzoek voortvloeien:

 • De kommissie vraagt de overheid er op toe te zien dat
 • de nadruk op het "biopsychosociale model" in de toekomst gekorrigeerd wordt

  en meer aandacht besteed wordt aan het "biomedische model" voor ME/CVS.

 • De overheid besteedt momenteel 8,5 miljoen pond !! aan behandelingscentra (gebaseerd op het biopsychosociale model, FT).
 • Er zou minstens evenveel geld besteed moeten worden

  aan biomedisch onderzoek.

 • Een onafhankelijk medisch/wetenschappelijk komitť
 • (bestaande uit virologen, immunologen, biomedici etc.) moeten de relevantie

  van reeds uitgevoerd internationaal wetenschappelijk onderzoek gaan beoordelen.

 • De Engelse overheid moet een voortrekkersrol spelen
 • in wetenschappelijk onderzoek naar

  lichamelijke afwijkingen die bij ME/CVS een rol spelen.

 • Er moet onderzoek gedaan worden naar de post-virale oorzaak van ME/CVS en
 • de mogelijke rol die verschillende infekties hierbij kunnen spelen.

 • Zolang de oorzaak onbekend is,
 • moeten de huidige "therapieŽn" (CBT, GET, pacing)

  beschouwd worden als puur "symptomatisch" en

  gericht op "het omgaan met de ziekte"

  (dus niet als therapie om te genezen, FT).

 • Een patiŽnt moet goed/volledig geÔnformeerd worden over

  de "behandelopties" (gedragstherapie/CGT, oefentherapie/GET en pacing, FT)

  en de konsekwenties van die "therapieŽn".

  PatiŽnten moeten zelf mogen kiezen.