Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Reeves-kriteria (2005):

"gestandaardiseerde CVS-kriteria CDC"

 

 

 

 


 

De CDC-kriteria van 2005 zijn volgens de initiatiefnemers bedoeld

om de tekortkomingen van de Fukuda-kriteria klik hier op te lossen.

 

De vragenlijstjes hebben, volgens het CDC, tot doel de kriteria te "objektiveren".

 

Omdat de onderwerpen waarover de patiŽnt stellingen beoordelen in een

aantal gevallen helemaal niets met CVS van doen hebben, zijn alle "chronische vermoeide mensen" volgens de "gestandaardiseerde kriteria" CVS-patiŽnt.

 

 


 

Samenvatting Reeves-kriteria 2005

 

 

Chronic Fatigue Syndrome:

A clinically empirical approach to its definition and study

BMC Medicine 2005, 3:19.

WC Reeves, D Wagner, R Nisenbaum, JF Jones, B Gurbaxani, L Solomon,

DA Papanicolaou, ER Unger, SD Vernon, C Heim.

 

Voor de samenvatting: klik hier, voor het volledige rapport: klik hier.

 

 


 

Iemand is CVS-patient als hij/zij een "onvoldoende" scoort op 3 schalen:

◊ de MFI-schaal om vermoeidheid (hoofdkriterium Fukuda-kriteria) te "operationaliseren"

◊ de SI-schaal om de 8 nevensymptomen van de Fukuda-kriteria te "objektiveren" en

◊ de SF-36 schaal om de ernst van de klachten/invaliditeit te "standaardiseren".

 

 

Waarom zijn die schalen zo van belang?

Omdat je op die vragenlijstjes "positief" kunt scoren, terwijl je geen CVS-patiŽnt bent.

 

Zelfs niet volgens de te ruime Fukuda-kriteria.

 

 

 

MFI (Multidimensional Fatigue Inventory)

 

Met deze schaal, ontwikkeld in Nederland, wordt aan de hand van 20 stellingen

en "waarderingen" van de patiŽnt vermoeidheid in 5 kategorieŽn "geobjektiveerd":

(1)  vermoeidheid/algemeen,

(2)  lichamelijke vermoeidheid,

(3)  vermindering in aktiviteit,

(4)  vermindering van motivatie en

(5)  intellektuele vermoeidheid.

 

Voor een samenvatting van de studie waarin de MFI-schaal het levenslicht zag: klik hier.

Voor een aantal voorbeelden van stellingen: klik hier.

 

Op elke stelling kan de patiŽnt een waardering (van juist: 5 tot onjuist: 0 punten) geven.

Elke kategorie kent 4 vragen, dus de maximale score voor een kategorie is 20 punten.

 

Iemand wordt door het CDC als "ernstig vermoeid" (hoofdkriterium CVS) als hij/zij

in de kategorie [vermoeidheid/algemeen] een score van 13 of meer of

in de kategorie [vermindering van aktiviteit] een score van 10 of meer behaalt.

 

Dit betekent dat iemand aan het "vermoeidheidskriterium" voor CVS voldoet,

als hij/zij minder doet,

zelfs als hij/zij in de kategorie [vermoeidheid/algemeen] 0 scoort (niet vermoeid is).

 

 

SI (Symptom Inventory CFS - CDC)

 

Voor elk van de 8 "nevensymptomen" van de 1994-kriteria

  • vermoeidheid-na-inspanning,
  • niet-verfrissende slaap,
  • geheugen- en koncentratie-problemen,
  • spierpijn,
  • gewrichtspijn,
  • zere keel,
  • gevoelige/gezwollen lymfeklieren en
  • hoofdpijn van een nieuwe soort

moet een patiŽnt aangeven hoe vaak men last heeft van het betreffende symptoom.

(1= zelden; 2= soms; 3= vaak; 4= altijd) en hoe erg (1= licht, 2.5 = gemiddeld, 4= erg)

 

De maximumscore is dus 8 x 4 x 4 = 128.

 

Om te voldoen aan de CDC-kriteria op dit gebied is een score van 25 toereikend.

 

Dit betekent dat iemand al voldoet aan dit kriterium als

iemand soms "gemiddeld" last heeft van 5 van de 8 symptomen .

 

 

SF-36 (Medical Outcomes Survey Short Form-36)

 

36 vragen/aspekten zijn ondergebracht in 8 kategorieŽn:

◊ lichamelijk funktioneren,

◊ lichamelijk funktioneren in verschillende rollen (werknemer, ouder etc),

◊ pijn,

◊ algemene gezondheid,

◊ vitaliteit,

◊ sociaal funktioneren,

◊ emotioneel funktioneren in verschillende rollen en

◊ geestelijke gezondheid.

 

De 36 aspekten waarmee "invaliditeit/"levenskwaliteit" in kaart gebracht wordt: klik hier.

Voor een vertaling van de SF-36 kriteria naar een konkrete vragenlijst: klik hier.

 

 

 

 

 

Iemand voldoet aan de CVS-kriteria van de CDC

als hij/zij Ūn minstens ťťn van de 4 kategorieŽn

◊ lichamelijk funktioneren,

◊ lichamelijke funktioneren in verschillende rollen,

◊ sociaal funktioneren of

◊ emotioneel funktioneren in verschillende rollen

een score haalt die bij de 25% laagste scores behoort.

 

Dat betekent dat iemand

die uitsluitend emotionele problemen heeft ťn

gťťn enkele beperking kent op lichamelijk gebied

voldoet aan de kriteria voor CVS-patiŽnt.

 

 


 

Op basis van deze kriteria kwam de CDC in 2007 tot de konklusies dat 1 op de 40 mensen CVS heeft. Dit terwijl voor die tijd op basis van de Fukuda-kriteria dat aantal op maximaal 1 op 400 geschat werd.

 

Nog veel vaker dan bij de Fukuda-kriteria

zijn "CVS-patiŽnten" volgens de Reeves- of CDC-kriteria

mensen met een psychische aandoening!