Mijn eigen situatie

 

diagnose en behandeling:

Op weg naar herstel

 

 

In het onderste deel van het bovenste plaatje (figuur 1) heb ik aangegeven welke onderzoeken en behandelingen ik ondergaan heb. In het bovenste gedeelte is mijn herstel grafisch weergegeven. Zoals je ziet ben ik voor ca. 70% hersteld. De schommelingen (oranje lijn) maakten het in het begin lastig om de grote lijn vast te stellen (zwarte lijn).

De beginverergering (Herzheimer-reaktie als gevolg van het afsterven van bijv. mycoplasma en het vrijkomen van gifstoffen, endotoxinen) maakten het de eerste drie maanden niet gemakkelijk voortuitgang te meten. Toch was het de moeite waard, want zoals je ziet werd de grootste winst het eerste halfjaar (2003) en halverwege 2004 geboekt.

Ook wil ik benadrukken dat de behandeling veel meer inhield dan antibiotika, zoals supplementen voor het versterken van de afweer en het reduceren van de oxidatieve stress. medicijnen voor extreme buikpijn et cetera.

Tenslotte nog een opmerking: "meten is weten".

In de ME-wereld wordt, naar mijn mening althans, veel te weinig hard gemeten.

En dat is echt niet alleen aan de medici te wijten....

Wij kunnen alleen de diskussie met psycheuten aangaan op basis van harde cijfers!

 

Voorbeeld:

Om diskussies over je inspanningsvermogen met feiten en argumenten te kunnen voeren is bijv. een inspanningstest onontbeerlijk (bijv. maximale zuurstofopname, hartslag bij inspanning, omslagpunt naar anaŽrobe verbranding). 

 

Het onderste plaatje (figuur 2) beschrijft mijn herstel in meer detail. Opmerking: 50% herstel wil zeggen dat de symptomen in aantal en/of omvang met de helft afgenomen zijn t.o.v. mijn situatie voor behandeling: het nulpunt.

 

Figuur 2 richt zich op de hoofdzaken, dus niet alle symptomen zijn in het overzicht opgenomen (bijv. hoofdpijn).

 

Omdat specifieke symptomen doorslaggevend zijn (bijv. brain fog: niet auto kunnen rijden, slecht onthouden), kan ik bijvoorbeeld nog niet werken, maar het aantal hindernissen op weg naar mijn "oude" bestaan wordt steeds kleiner.

 

Jammer genoeg kost de laatste 30% relatief veel meer tijd.

Ik ben echter hoopvol gestemd dat ook die klachten uiteindelijk zullen verdwijnen.

 

 

 

 

 

 

 

figuur 1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2

 


 

 

 

LET OP:

De plaatjes hierboven geven de grote lijn aan, details zijn niet weergegeven.

In een later stadium zal ik bovenstaand plaatje verder uitwerken (in tekst).