Testen Red Labs (vertaling van een brochure)

 

Voor achtergrondinformatie (website van RED Labs)   klik hier.

Zie met name de rubrieken  "over CVS"  en "labo-analyses".

 

Testen Red Labs

Enkele opmerkingen vooraf (om onduidelijkheid en ongefundeerde aantijgingen uit de wereld te helpen): 

1

Dit betreft de stand van zaken per 1 januari 2005.

2

De testen bij Red Labs zijn duur!

Ik kan me voorstellen dat veel mensen de bedragen niet kunnen ophoesten.

3

De RNAse-L-theorie krijgt steeds meer “aanhangers” (Suhadolnik, de Meirleir, Cheney, Hyams etc.)

4

Het geheel van testen geeft een goed inzicht in de vicieuze cirkel die ME (MS) instand houdt

Infektie(s) -> reaktie afweersysteem -> vernield afweersysteem -> infekties etc. (zie schema hieronder).

5

Red Labs is een van de weinige laboratoria in Europa die de baanbrekende testen uitvoeren.

Deze zijn vaak zelf ontwikkeld en sluiten direkt aan bij theorieen Nicolson, Suhadolnik, de Meirleir etc..

6

Ik heb geen aandelen in Red Labs, zoals sommigen op een website ooit beweerden.

Ik wil alleen jullie informeren dat er een mogelijkheid is om je ziekte via objektieve testen aan te tonen.

7

Ook prof. dr. De Meirleir heeft geen “aandelen” in Red Labs.

8

Red Labs is opgericht met steun van de Vrije Universiteit Bruzzel (AZ-VUB) in de vorm van startgeld, onderzoeksopdrachten e.d.. Dit omdat het opsturen van bloed naar de VS (om het daar te laten onder-zoeken) op veel praktische bezwaren stuitte. De Meirleir en Englebienne zijn wel de initatiefnemers.

Aan dit door mij samengestelde overzicht kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Marker (test)

Kode

Toelichting

Probleem

Resultaat

Actine

FAST

Een sleutelproteïne voor het behoud van de fysieke struktuur en beweeglijkheid en daarmee de werking van een (immuun)cel.

De actine in de cellen van het immuunsysteem wordt afgebroken en/of gesplitst door proteasen (eiwit-splitsend enzymen).

Grove aanduiding van de relatieve hoeveelheid actine-deeltjes duidt op verhoogde “splitsing door proteasen”

RNAse-L

RNAA RNAE

RNAP

 

RNAse-L maakt deel uit van de reaktie van het afweersysteem op lichaams-vreemde stoffen (bijv. virussen, tumoren).

Bij ME-ers wordt het “gewone” RNAse-L ge­splitst door proteasen of niet goed opgebouwd. Dit resulteert in RNAse-L-fragmenten (laaggewichts RNAse-L)

 

Hoge hoeveelheden RNAse-L-fragmenten geven aan dat bij ME-ers het afweersysteem langdurig niet goed funktioneert.

 

Een van de gevolgen hiervan is “channelopathie”: waardoor toegangswegen naar en uitgangen van de cellen (bijv. om zuurstof en voedingsstoffen aan te voeren en afvalstoffen af te voeren) “bezet” worden.

Getalswaarde:

RNAA: Een grote hoeveelheid RNAse-L geeft aan dat het afweersysteem geaktiveerd is.

 

RNAP/RNAE: Een grote hoeveelheid RNAse-L-fragmenten (t.o.v. gewoon RNAse-L) is een goede indikator voor de fase en progressie van de ziekte.

PKR

PKRA

PKR maakt eveneens deel uit van de reaktie van het afweersysteem. PKR blokkeert de kontinue produktie van “viruseiwitten”. Dit leidt o.m. tot apoptose (spontane zelfmoord van geïnfekteerde cellen) aangezet.

In de immuuncellen van ME-ers worden grotere hoeveelheid PKR aangetroffen. Dit leidt tot “zelfdoding” van immuuncellen en mede hierdoor tot een slecht funktionerend afweersysteem.

Kwantitatief:

 

Een indikator van de fase van de ziekte en een “marker” om onderscheid te maken tussen bepaalde vormen van MS en ME.

Elastase

ELAS

Elastase is een protease (eiwit-splitsend enzym) die geproduceerd wordt door het afweersysteem, m.n. 2 soorten witte bloedlichaampjes:

1. neutrofielen (de meest algemene witte bloedlichaampjes) en

2. monocyten (die een vreemd of dood organisme door insluiting letterlijk opeten.

Hoge hoeveelheden elastase duiden er op dat het afweersysteem langdurig geaktiveerd (en niet-specifiek, m.a.w. “niet gericht”).

 

Bij ME-ers is er een direkt verband tussen RNAse-L-fragmenten en elastase, wellicht omdat die elastase verantwoordelijk is voor het opknippen van gewoon RNAse-L in RNAse-L-fragmenten.

Getalswaarde:

 

Indikator voor een chronische “ontsteking” (niet-specifieke aktivering van het afweersysteem) en tevens een graadmeter voor de fase van de ziekte.

NK-cellen

NKCA

NK-cellen zijn witte bloedcellen (onderdeel van het afweersysteem) die onderdeel uitmaken van een specifieke respons bij een specifieke aanval (eerstelijns-verdediging).

 

 

Bij ME-ers worden vaak veel lagere aantallen NK-cellen aangetroffen, die bovendien ook niet goed werken. Echter, bij sommige ME-ers worden extreem hoge aantallen aangetroffen.

 

Een verlaagde NK-aktiviteit wordt waargenomen bij veel chronische immuun-aandoeningen zoals AIDS en ME.

Getalswaarden:

1.     Percentage NK-cellen in het bloed.

2.     Getalswaarden NK-aktiviteit: cel-specifieke vernieti­ging (absoluut en relatief, d.w.z. t.o.v. percentage NK-cellen) 

 

 

 

ICAA

Immuuncellen van een gezond persoon zullen heftig reageren bij een mitogene stof: een celdeling-bevorderende stof die het immuunsysteem stimuleert om cytokines (boodschappers binnen het afweersysteem) te produceren.

 

Dit wordt normaal gevolg door een reaktie van het afweersysteem.

Het afweersysteem van mensen met ME en HIV reageren slecht op bloot-stelling aan mitogenen (lichaams-vreemde stoffen).

 

Hoe kleiner de reaktie op mitogenen, hoe slechter het afweer­systeem funktioneert.

Getalswaarde

NO bepaling

NOCL

Stikstofoxide (NO) is onder normale omstandigheden belangrijk voor verschillende processen (bijv.

voor vaatverwijding/vernauwing).

 

Verhoogde weefsel- of bloedkoncentra-ties of een langdurige stijging van NO (bijv. als gevolg van een chronische infektie) zijn cytotoxisch: giftig voor cellen/celdodend (bijv. ontsteking van longweefsel, beschadiging neuronen).

Bij ME-ers produceren de immuun-cellen meer dan gemiddelde hoeveelheden stikstofoxide

 

Die grote hoeveelheden stikstofoxide zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de niet-specifieke aktivering van het afweersysteem (en dus bijv. aanmaak van elastase).

Getalswaarde:

Een indikator voor het type ME en de mate van niet-funktioneren van het immuunsysteem.

 

Ook een manier om MS van ME te onderscheiden

(MS: NO negatief of normaal).

PCR testen

MYCD

CHLD

CMVD

EBVD

HV6D

HV7D

HV8D

HVPD

Stukjes DNA van de ziekteverwekker worden gebruikt om de pathogeen te identificeren. Dit in tegenstelling tot de normale testen waarbij gezocht wordt naar antilichamen. Omdat het afweersysteem niet goed werkt, zullen antilichamen juist vaak ontbreken (deel van het probleem).

PCR-testen voor

  • Mycoplasma (3 soorten)

  • Clamydia Pneumoniae

  • Cytomelago-virus

  • Epstein-Barr-virus

  • HHV6, 7 en 8

Negatief (afwezig) of

positief (aanwezig)

 

Brusselse model

 

Testen Red Labs en hun samenhang met het Brusselse model