Follow FrankTwisk on Twitter  
   

 

 

 

 

Verzekeringsgeneeskundig protokol CVS:

een wetenschappelijke aanfluiting.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dat de Gezondheidsraad zich niet schroomt om

 • meningen/stellingen te poneren die op geen enkele wijze onderbouwd kunnen worden en
 • (wetenschappelijke) feiten te ontkennen of te negeren die het eigen ongelijk aan toont

blijkt opnieuw uit het verzekeringsgeneeskundig protocol dat onlangs gepubliceerd is.

 

 

Prof. van Houdenhove, een ander boegbeeld van de biopsychosociale school en lid van de kommissie CVS van de Gezondheidsraad, stelde onlangs in een interview (klik hier) dat:

 • dysfunktionele gedachten, verkeerde percepties
 • gťťn belangrijke rol spelen in het ontstaan of onderhouden van het "probleem"

 • gedragstherapie die gepaard gaat met een onverstandige vorm van graded exercise
 • (stapsgewijs uitbreiden van fysieke aktiviteiten) gevaarlijk is.

 • het doel van gedragstherapie is
 • "leren omgaan met je ziekte" en "het op het goede spoor zetten",

  zodat het herstel niet wordt bemoeilijkt en niet genezen zoals Nijmegen stelt.

De Gezondheidsraad stelt zich wederom boven de (internationale) wet

 • die M.E. erkent als een neurologische ziekte beschouwt en
 • die CVS officieel als synoniem voor M.E. beschouwt.

 

De onderstaande citaten uit dit "wetenschappelijk onderbouwde" protokol,

dat de basis vormt voor beoordeling van de arbeidsongeschiktheid

door het UWV en partikuliere inkomenverzekeraars,

zijn kenmerkend voor de inhoud.

 

Het is te hopen dat belangenbehartigers langzamerhand inzien dat de feiten-versus-meningen diskussies met vertegenwoordigers van de biopsychosociale school tot vrijwel niets leiden.

 

 

Een duidelijke koerswijziging en een andere, meer kreatieve strategie is dringend gewenst.

 

 


 

Ontstaan en beloop, bladzijde 29-30

 

Instandhoudende factoren

 

....

 

Bewegingsarmoede levert waarschijnlijk

een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de klachten.

 

...

 

Veel CVS-patiŽnten schrijven hun klachten toe aan strikt lichamelijke oorzaken. Somatische attributies kunnen leiden tot

vermijding van lichamelijke activiteit en tot frequent doktersbezoek. ...

 

...

 

Fysiologische signalen die men normaal negeert, kunnen onder stresserende omstandigheden leiden tot een verhoogde aandacht voor lichamelijke sensaties

 

...

 

Het is echter niet zo dat de patiŽnten zich hun klachten inbeelden

of dat zij hun klachten hierdoor bewust instandhouden.

Voor de patiŽnt zelf is de waarneming een realiteit.

...

 

Mensen in de omgeving van de patiŽnt kunnen zijn rol als zieke versterken

door ziektegedrag en niet-functionele opvattingen te bevestigen.

Anderzijds kan de patiŽnt die in zijn omgeving op weerstand en onbegrip stuit, gedemoraliseerd raken en opstandig worden, hetgeen het ziektegedrag kan versterken.

 

 

Diagnose en behandeling, bladzijde 33

 

Het verschil in attributie van de klachten tussen de arts en betrokkene,

bijvoorbeeld 'lichamelijk onverklaard' versus 'als gevolg van een infectie',

kunnen een bron van onenigheid of irritatie vormen.

 

 

Diagnose en behandeling, bladzijde 34

 

Neuropsychologisch onderzoek en methoden die beogen de functionele capaciteiten te meten zijn voor de verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij CVS van weinig waarde.

 

 

Diagnose en behandeling, bladzijde 40

 

Uitgangspunt bij de behandeling is niet rust, maar (geleidelijk) herstel van het functioneren op een haalbaar niveau. Rust zonder meer kan een eventuele neiging van de patiŽnt versterken om situaties te vermijden die hij als problematisch, of als de oorzaak van zijn klachten ervaart. Op die manier worden de stoornis en het proces van maatschappelijke marginalisatie in stand gehouden. Met deelname aan sociale activiteiten, waaronder werkhervatting, moet dan ook niet gewacht worden tot de patiŽnt volledig klachtenvrij is.

 

Tot nu toe is alleen cognitieve gedragstherapie (CGT) met een speciaal voor CVS-patiŽnten ontwikkeld behandelprotocol bij een selecte groep patiŽnten aantoonbaar effectief gebleken. ....

De effectiviteit van voedingssupplementen, teunisbloemolie, magnesiuminjecties en antidepressiva is onvoldoende onderzocht.

 

...

 

Immuuntherapie en langdurig rusten zijn niet werkzaam. Langdurig rusten houdt de vermoeidheid en bijkomende symptomen in stand houdt of verergert deze.

 

 

 


 

Het verzekeringsgeneeskundig protokol van de Gezondheidsraad kunt U hier lezen.